In bedrijfsleven afgelopen drie jaar voor een miljard gefraudeerd

'Alleen mannen frauderen'

Op een symposium over fraude in het bedrijfsleven is onthuld dat het vrijwel alleen mannen zijn die lange vingers hebben. "Vrouwen hebben een ander normbesef," meent een vertegenwoordiger van de CRI.

Door Rob Ruggenberg

In het Nederlandse bedrijfsleven is de afgelopen drie jaar voor ongeveer een miljard gulden gefraudeerd. Het aantal fraudegevallen per getroffen bedrijf steeg in 1994 van drie naar vier. Knoeien met onkostendeclaraties is nog altijd de meest voorkomende vorm. Opmerkelijk is dat in vrijwel alle gevallen de fraude gepleegd wordt door mannen.

"In onze opsporingspraktijk hebben wij nog geen enkele vrouw gepakt", aldus accountant J. ten Wolde van de KPMG, die nieuwe cijfers uit een Nipo-onderzoek heeft bekendgemaakt. De KPMG is een zogeheten 'forensisch' accountantsbedrijf dat gespecialiseerd is in het opsporen van corruptie en fraude.

Zijn collega R. Crouwel, die voorheen bij de Centrale Recherche Informatiedienst werkte, heeft uit zijn jarenlange praktijk de indruk overgehouden dat vrouwen ten aanzien van fraude en corruptie een ander normbesef hebben.

"Vrouwen in het bedrijfsleven proberen zich aanzien te verwerven door zich te onderscheiden van de mannen. Daardoor zijn ze harder voor zichzelf", meent Crouwel. Verder speelt natuurlijk ook nog een rol dat op functies waar fraude gemakkelijk is, over het algemeen minder vrouwen werkzaam zijn dan mannen.

Inkoop

Het Nipo-onderzoek is de afgelopen weken gedaan onder driehonderd bedrijven met 20 of meer werknemers. In het algemeen blijkt de afdeling 'inkoop' het meest fraude- en corruptiegevoelig.

Omgerekend naar alle bedrijven in Nederland met 20 of meer werknemers is dit jaar voor f. 231 miljoen met declaraties gesjoemeld. Nog eens f. 210 miljoen werd verduisterd en voor ongeveer f. 138 miljoen werd gewoon gestolen. Door valse facturen verdween f. 45 miljoen en door inkopen voor privégebruik f. 36 miljoen.

Prof. Hirsch Ballin, ex-minister van justitie, zegt dat fraude in ons land epidemische vormen aanneemt. "Er is een hellend vlak dat bovenaan begint met kleine, betrekkelijke onschuldige fraude zoals knoeien met een declaratie en je belastingaangifte en dat eindigt met grote miljoenenfraudes."

Opmerkelijk is ook dat bedrijven steeds minder vaak bij de politie aangifte doen. Vorig jaar gebeurde dat nog in 33 procent van de gevallen, dit jaar in nog maar bij 24 procent.

Terughoudend

Volgens de jurist prof. dr. A. Dorresteijn speelt hetzelfde verschijnsel zich bij de overheid af. "Binnen de ambtelijke wereld en de politiek is men uiterst terughoudend met het doen van aangiften. Men prefereert interne afhandeling of stopt de zaken in de doofpot. Bijvoorbeeld om onrust binnen de organisatie te vermijden of een mediaschandaal te voorkomen."
Last modified: 10-03-95